Pages Navigation Menu

Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land // Kultur, verdier, etikk og politikk når matjord forvaltes \\

Workshop: Situational analysis

Workshop: Situational analysis

Den 30. april inviterer FORFOOD prosjektgruppen til en workshop i Situational analysis som holdes av prosjektdeltager Siri Øyslebø Sørensen.

Leave a Comment