Velkommen til oppstartsmøte for FORFOOD | FORFOOD
Pages Navigation Menu

Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land // Kultur, verdier, etikk og politikk når matjord forvaltes \\

Velkommen til oppstartsmøte for FORFOOD

Velkommen til oppstartsmøte for FORFOOD

Formell oppstartdato for prosjektet er 1. februar. Vi har lagt opp til mange forskningsaktiviteter allerede i år. Vi inviterer derfor til oppstartsmøte i Bygdeforskning sine lokaler (Idrettsbygget, 4. etasje) 2. uken i februar.

Dato blir 12. februar – klokken 10-13 (med lunsj).

Formålet med møtet er å treffe de norske deltagerne og utveksle tanker, ideer og forventninger til prosjektet og prosjektledelsen, identifisere kortsiktige og langsiktige milepæler mm.

Vi tenker å kalle inn internasjonale partnere til Trondheim i september/oktober (3 dager- lunsj til lunsj). Da ønsker vi at hele prosjektet er med.

Kontraktarbeid på FORFOOD med Forskningsrådet/Samkul er i gang. I den forbindelse skal vi også utforme kontrakter med alle partnere i prosjektet. Dere vil få tilsendt forslag til kontrakt om ikke så lenge.

Leave a Comment