Pages Navigation Menu

Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land // Kultur, verdier, etikk og politikk når matjord forvaltes \\

Stipendiat med paper om matjordforvaltning

Stipendiat med paper om matjordforvaltning

Stipendiaten på Forfood-prosjektet Heidi Vinge presenterte paperet «Boligbygging på matjorda i byenes randsoner – Kulturelle forutsetninger for beslutningstaking om areal som en knapp ressurs på» Bygdeforskningsdagen 2013 som ble avholdt på Clarion Hotell & Congress i Trondheim 4. og 5. november 2013.

Vinge snakket om urban sprawl som forskningsfelt, om areal som knapp ressurs, og om planlegging som virkemiddel.

– Jordvern er et forsøk på å bevare fellesskapets framtidige produksjonsverdier. Det kompliserende er at disse verdiene ligger på privat land, sa Vinge i foredraget.

Innlegget var en del av parallellsesjonen «Ny mobilitet gjennom flytting og bosetting».