Pages Navigation Menu

Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land // Kultur, verdier, etikk og politikk når matjord forvaltes \\

KONFERANSER OG WORKSHOPS

Most Recent Articles

Jordvern og grønne belter i Canada

Posted on 22 okt, 2015

Doktorgradsstipendiat Heidi Vinge er høsten 2015 på utenlandsopphold hos...

Read More

Verdien av vekst – NESS 2015

Posted on 24 jun, 2015

May Thorseth og Jostein Brobakk fra Forfood-prosjektet ledet arbeidsgruppe 4...

Read More

Areal og kunnskap – NESS 2015

Posted on 24 jun, 2015

Heidi Vinge og Hilde Bjørkhaug fra Forfood-prosjektet arrangerte i samarbeid...

Read More

Norsk matmakt i endring

Posted on 16 jun, 2015

Hvem har fått økt innflytelse i verdikjedene for mat de siste tjue årene?...

Read More

The Politics of Sustainability. Philosophical perspectives

Posted on 16 jun, 2015

May Thorseth er sammen med Dieter Birnbacher fra Universitetet i Düsseldorf...

Read More

Etikk for beslutningstakere

Posted on 16 jun, 2015

Siri Granum Carson fra Forfood-prosjektet har sammen med Norunn Kosberg, Tom...

Read More

Nye allianser til besvær?

Posted on 15 jun, 2015

I en tid der vi også i Norge ser økt fokus på volumproduksjon og...

Read More