Pages Navigation Menu

Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land // Kultur, verdier, etikk og politikk når matjord forvaltes \\

Om FORFOOD

FORFOOD: Kultur, verdier, etikk og politikk når matjord forvaltes

 

Matjord er en viktig og begrenset ressurs – vi trenger den til å produsere mat til en stadig økende befolkning. Jordressursene konkurrerer likevel med andre interesser – som boligbygging, infrastruktur, gruvedrift, energi, karbonnøytralisering og naturvern. Nedbygging av matjord har konsekvenser for både nasjonal og internasjonal matsikkerhet. Utfordringene er komplekse og må forhandles i en kontekst av klimaendringer og økt markedsspekulasjon med jordbruksland.

 

Formålet med FORFOOD er å undersøke hvordan kultur, verdier, etikk, argumentasjon og begrunnelser påvirker og har påvirket forvaltningen av matjord i fortid, nåtid og framtid. Fem arbeidspakker leder opp til en integrert analyse og diskusjon gjennom utforsking og analyser av de kulturelle forutsetningene for eller i relasjon til:

1) Forvaltning av matjord i tre naturressursbaserte økonomier; Norge, Australia og Canada
2) Matjord i miljøpolitikken
3) Statens pensjonsfond utland sine internasjonale investeringer i matjord
4) Etiske verdsettinger av matjord i  governance
5) Frosk, finans, for eller flybensin i den nye, globale arealbruken

 

Prosjektet vil dra nytte av en multidisiplinær, internasjonal forskningsgruppe og et bredt spekter av perspektiver og tilnærminger.

 

Leave a Comment