Pages Navigation Menu

Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land // Kultur, verdier, etikk og politikk når matjord forvaltes \\

Når korrupsjon redder liv

Når korrupsjon redder liv

Korrupsjon handler om mer enn store penger og griske ledere. Noen ganger handler det om overlevelse.

Siri Granum Carson, førsteamanuensis i etikk på NTNU.

Denne teksten stod første gang på trykk i Dagens Næringsliv 01.04.15.

Som ansatt i en humanitær organisasjon er du ansvarlig for en leveranse av nødhjelp til en flyktningleir i et sultrammet afrikansk land. Ved grensen blir containerne stående i flere dager, angivelig fordi tollstasjonen ikke har kapasitet til å sjekke lasten. Du får meldinger om at matmangelen i leiren er prekær. En «tilretteleggingsbetaling» på et par hundre dollar til sjefen på tollstasjonen vil sannsynligvis få lasten over grensen. En slik utbetaling er i strid med både norsk lov og din organisasjons etiske retningslinjer. Hva gjør du?