Pages Navigation Menu

Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land // Kultur, verdier, etikk og politikk når matjord forvaltes \\

Muirhead om markedsordning for meieriprodukter

Muirhead om markedsordning for meieriprodukter

Reguleringer av melkemarkedet i Canada er tema for Bruce Muirheads artikkel i Huffington Post.

 

Konteksten for artikkelen er muligheten for at Canada skal forhandle om å få delta i handelsavtalen Trand-Pacific Partnership, og utspill som stiller spørsmål ved hvorvidt reguleringene av meierimarkedet vil komme i konflikt med en slik avtale.

 

Muirhead avviser en slik konflikt, og  peker på at formålet med markedsordningen for meieriprodukter er å matche den nasjonale produksjonen med den nasjonale etterspørselen, og at alle land har slike ordninger. De kommer derfor ikke i konflikt med den eksportorienterte delen av landbruket, skriver Muirhead.

 

Hele artikkelen kan leses på Huffington Post sine sider.