Pages Navigation Menu

Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land // Kultur, verdier, etikk og politikk når matjord forvaltes \\

Kronikk om matjord, jordvern og miljøprofil

Kronikk om matjord, jordvern og miljøprofil

Stipendiat Heidi Vinge hadde sammen med seniorforsker Oddveig Storstad en kronikk på trykk i avisa Nationen torsdag 5. desember. I kronikken setter de matjord inn i en global miljøkontekst.

Forfatterne utfordrer IKEA’s bærekraftspolitikk «People & Planet Positive» der virksomheten ønsker å bidra til å løse de globale samfunnsutfordringene, og spør hvordan utbygging på førsteklasses matjord passer inn i denne.

Hele kronikken kan lastes ned i PDF-form her: Kronikk_-_Grip_sjansen,_IKEA_OS_HV_-_05122013