Pages Navigation Menu

Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land // Kultur, verdier, etikk og politikk når matjord forvaltes \\

Eksport som universalløsning?

Eksport som universalløsning?

Bare om lag sju prosent av verdens totale melkeproduksjon handles internasjonalt, påpeker Muirhead, når han kritiserer eksport som svaret på alle problemer i sitt siste innlegg i Huffington Post.

 

Muirhead peker på den fundamentale forskjellen mellom å styre produksjon etter etterspørsel når man produserer mat på langsiktige og levende ressurser, og å gjøre det samme når man produserer varer som ikke er avhengig av naturgitte forhold.

 

– La det ikke være noen misforståelse , økt eksport av meieriprodukter til land som Kina vil komme med en direkte kostnad for kanadiere i form av høyere melkepriser , slik som amerikanerne nå oppdager, skriver Muirhead.

Les hele innlegget her.