Pages Navigation Menu

Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land // Kultur, verdier, etikk og politikk når matjord forvaltes \\

Konferanse om urbane matsystem i Nederland

Posted on 22 mai, 2014

Stipendiaten på Forfood-prosjektet Heidi Vinge deltok på en konferanse om byenes rolle i matsystemet  i Nederland 14.- og 15. mai 2014....

Read More

Velkommen til formidlingsseminar fra SAMKUL-prosjektene i Trondheim våren 2014

Posted on 24 jan, 2014

Fem tirsdager fram til sommeren vil representanter fra SAMKUL-prosjekter i Trondheim gi innblikk i sin forskning. Seminarene holdes fra 11.30 til 12.30, og er åpne for alle interesserte. Ta med nistepakken og kom!

Read More

Felttur til Melhus

Posted on 20 okt, 2013

Arealbrukskonflikter i Melhus, og prosessene og strategiene for å løse disse var tema for feltturen til Forfood-teamet den 18. oktober....

Read More

Internasjonal Forfood-workshop

Posted on 30 sep, 2013

Trondheim var arenaen for den første workshopen i Forfood-prosjektet som gikk av stabelen fra 16. til 18. oktober. Hele forskningsgruppen...

Read More

Bjørkhaug om den globale matjorda

Posted on 16 jun, 2013

Hilde Bjørkhaug holdt foredrag om matjorda, ressurshierarkier og den globale situasjonen på NTNU sin konferanse «Globalization:...

Read More

Konferanse om globalisering av naturressurser

Posted on 14 jun, 2013

FORFOODs May Thorseth var sentral da konferansen ”Globalization: Opportunities & Challenges” addresserte de normative dimensjonene av...

Read More