Pages Navigation Menu

Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land // Kultur, verdier, etikk og politikk når matjord forvaltes \\

Av jord er den kommet – maten. Et essay av Heidi Vinge

Posted on 13 jul, 2017

Byforøkelse tar stadig mer av viktig og uerstattelig matjord.   Det er i de tettest befolkede områdene vi finner den beste jorda for...

Read More

Private equity og finansialisering i den norske verdikjeden for landbruk og mat

Posted on 11 jul, 2017

I denne artikkelen viser Bjørn Klimek og Hilde Bjørkhaug hvordan privat kapital (Private Equity) har påvirket den strukturelle utviklingen...

Read More

Private equity and financialization in the Norwegian agro-food chain

Posted on 11 jul, 2017

This article shows how private equity capital has been involved in the structural development of the Norwegian agro-food chain since the...

Read More

Velkommen til oppstartsmøte for FORFOOD

Posted on 22 jan, 2013

Formell oppstartdato for prosjektet er 1. februar. Vi har lagt opp til mange forskningsaktiviteter allerede i år. Vi inviterer derfor til...

Read More

Welcome to the first meeting of the project

Posted on 21 jan, 2013

The formal start date for the project is 1 February. We have set up many research activities this year. We invite to start meeting in...

Read More