Pages Navigation Menu

Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land // Kultur, verdier, etikk og politikk når matjord forvaltes \\

Ny Bok: Transforming The Rural

Posted on 5 okt, 2017

I de siste tiårene har globalisering forvandlet bygdesamfunn og bygdeøkonomier over hele verden. Mye har blitt skrevet av samfunnsforskere...

Read More

New Book: Transforming The Rural

Posted on 5 okt, 2017

In recent decades, globalization has transformed rural societies and economies across the world. Much has been written by social...

Read More

Av jord er den kommet – maten. Et essay av Heidi Vinge

Posted on 13 jul, 2017

Byforøkelse tar stadig mer av viktig og uerstattelig matjord.   Det er i de tettest befolkede områdene vi finner den beste jorda for...

Read More

Private equity og finansialisering i den norske verdikjeden for landbruk og mat

Posted on 11 jul, 2017

I denne artikkelen viser Bjørn Klimek og Hilde Bjørkhaug hvordan privat kapital (Private Equity) har påvirket den strukturelle utviklingen...

Read More

Private equity and financialization in the Norwegian agro-food chain

Posted on 11 jul, 2017

This article shows how private equity capital has been involved in the structural development of the Norwegian agro-food chain since the...

Read More