Pages Navigation Menu

Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land // Kultur, verdier, etikk og politikk når matjord forvaltes \\

KONFERANSER OG WORKSHOPS

Most Recent Articles

Ny Bok: Transforming The Rural

Posted on 5 okt, 2017

I de siste tiårene har globalisering forvandlet bygdesamfunn og bygdeøkonomier over hele verden. Mye har blitt skrevet av samfunnsforskere om aktører og strukturer som ligger til grunn for disse forandringene og...

Read More

New Book: Transforming The Rural

Posted on 5 okt, 2017

In recent decades, globalization has transformed rural societies and economies across the world. Much has been written by social scientists about the actors and structures underpinning these transformations and...

Read More

Av jord er den kommet – maten. Et essay av Heidi Vinge

Posted on 13 jul, 2017

Byforøkelse tar stadig mer av viktig og uerstattelig matjord.   Det er i de...

Read More

Private equity og finansialisering i den norske verdikjeden for landbruk og mat

Posted on 11 jul, 2017

I denne artikkelen viser Bjørn Klimek og Hilde Bjørkhaug hvordan privat...

Read More

Private equity and financialization in the Norwegian agro-food chain

Posted on 11 jul, 2017

This article shows how private equity capital has been involved in the...

Read More

Climates of Change

Posted on 9 mai, 2016

Siri Granum Carson on triple structure of social legitimacy in Hawaii...

Read More

Dagens gjest: Norge bør lære av Canada

Posted on 6 mai, 2016

Av: Katrina Rønningen, forskningsleder ved Norsk senter for Bygdeforskning Er...

Read More