Pages Navigation Menu

Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land // Kultur, verdier, etikk og politikk når matjord forvaltes \\

Vi er på felt!

Posted on 26 mar, 2014

Flere av oss i Forfood-teamet er på feltarbeid i Oslo denne uka. Her gjør vi intervju med aktører vi har identifisert som sentrale for...

Read More

Arbeidsgruppe på NESS 2015

Posted on 25 mar, 2014

Arbeidsgruppa om bærekraftig forvaltning av areal på konferansen NESS 2015 tar nå i mot abstracts.   Arbeidsgruppa om bærekraftig...

Read More

Eksport som universalløsning?

Posted on 20 mar, 2014

Bare om lag sju prosent av verdens totale melkeproduksjon handles internasjonalt, påpeker Muirhead, når han kritiserer eksport som svaret...

Read More

Symposium om eiendomsrettigheter på MIT

Posted on 3 mar, 2014

Fredag 28. februar representerte Philip McMichael Forfood-prosjektet på Massachusetts Institute of Technology (MIT) sitt symposium om...

Read More