Pages Navigation Menu

Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land // Kultur, verdier, etikk og politikk når matjord forvaltes \\

Muirhead om markedsordning for meieriprodukter

Posted on 28 jan, 2014

Reguleringer av melkemarkedet i Canada er tema for Bruce Muirheads artikkel i Huffington Post.   Konteksten for artikkelen er muligheten...

Read More

Velkommen til formidlingsseminar fra SAMKUL-prosjektene i Trondheim våren 2014

Posted on 24 jan, 2014

Fem tirsdager fram til sommeren vil representanter fra SAMKUL-prosjekter i Trondheim gi innblikk i sin forskning. Seminarene holdes fra 11.30 til 12.30, og er åpne for alle interesserte. Ta med nistepakken og kom!

Read More

Waterloo Workshop on Land and Food Politics

Posted on 3 jan, 2014

The Forfood projects together with University of Waterloo hosted a three day workshop on land and food politics  from 18 to 20 August...

Read More