Pages Navigation Menu

Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land // Kultur, verdier, etikk og politikk når matjord forvaltes \\

KONFERANSER OG WORKSHOPS

Most Recent Articles

Av jord er den kommet – maten. Et essay av Heidi Vinge

Posted on 13 jul, 2017

Byforøkelse tar stadig mer av viktig og uerstattelig matjord.   Det er i de tettest befolkede områdene vi finner den beste jorda for matproduksjon. 21% av matjorda i Norge har gått tapt de siste 20 årene....

Read More

Private equity og finansialisering i den norske verdikjeden for landbruk og mat

Posted on 11 jul, 2017

I denne artikkelen viser Bjørn Klimek og Hilde Bjørkhaug hvordan privat kapital (Private Equity) har påvirket den strukturelle utviklingen i den norske matkjeden siden 1990-tallet og diskutere hvorvidt vi nå ser...

Read More

Private equity and financialization in the Norwegian agro-food chain

Posted on 11 jul, 2017

This article shows how private equity capital has been involved in the...

Read More

Climates of Change

Posted on 9 mai, 2016

Siri Granum Carson on triple structure of social legitimacy in Hawaii...

Read More

Dagens gjest: Norge bør lære av Canada

Posted on 6 mai, 2016

Av: Katrina Rønningen, forskningsleder ved Norsk senter for Bygdeforskning Er...

Read More

Små grønne flekker eller godt vern av matjord?

Posted on 6 feb, 2016

Vi verner ikke matjorda godt nok. Her har Norge mye å lære fra Canada. Canada...

Read More

Rapport fra Berkley

Posted on 14 des, 2015

Forfood-forsker Siri Granum Carson, til vanlig førsteamanuensis i filosofi på...

Read More